Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Jan Nowak- Jeziorański

Adres Gimnazjum

Szkolna 4
Miejscowość Milejewo
Kod pocztowy 82-316
Gmina Milejewo
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

552365220
Strona
Regon 17076955600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Milejewo pod adresem Szkolna 4. Nr tel. do szkoły to 552365220. Numer faksu: 552365221. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Milejewo, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem gimmilejewo.szkolnastrona.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 17076955600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 146, z czego 64 to uczennice, a 82 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,71. Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych gimnazjów (164,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Milejewo: 3
  • w gminie Milejewo: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.43-3.885.43
20065.28-1.955.28
20077.68-3.97.68
20085.37-1.585.37
20094.21-3.64.21
20104.67-2.994.67
20114.54-2.934.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.76-2.897.76
20063.69-2.993.69
20071.33-3.791.33
2008-2.88-4.2-2.88
20092.66-4.862.66
20102.75-3.562.75
20110.47-3.080.47

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa