Szkoła Podstawowa Nr 84


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 84

Patron Ruchu Obrońców Pokoju

Adres Szkoła Podstawowa Nr 84

Górnickiego 20
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-337
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 84

713212653
Regon 00069249800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 84 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Górnickiego 20. Telefon do szkoły podstawowej to 713212653. Faks: 713212653. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.sp84.wroclaw.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00069249800000.

Szkoła Podstawowa Nr 84 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 321, z czego 145 to dziewczynki, a 176 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 26 w pełnym wymiarze godzin oraz 27 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,96. Powiat wrocław ma zarejestrowane 102 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 28300 uczniów w powiecie przypada 102 innych szkół podstawowych (277,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa