Gimnazjum Nr 13


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 13

Patron Unii Europejskiej

Adres Gimnazjum Nr 13

Mikołaja Reja 3
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-354
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 13

713224302
Regon 93204361100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 13 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Mikołaja Reja 3. Numer telefonu do gimnazjum to 713224302. Fax: 713224302. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum13.wroc.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 93204361100000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 896, z czego 486 to dziewczynki, a 410 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 104 nauczycieli, z czego 71 na cały etat oraz 33 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,15. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200516.747.077.07
200615.6466
200718.716.576.57
200815.744.94.9
200922.55.825.82
201017.126.026.02
201118.745.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
200524.156.716.71
200618.677.137.13
200732.657.347.34
200821.96.526.52
200927.398.048.04
201020.527.947.94
201123.65.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa