Technikum Zawodowe Nr 6 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Nr 6 W Białymstoku

Adres Technikum Zawodowe Nr 6 W Białymstoku

Transportowa 2
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-399
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Zawodowe Nr 6 W Białymstoku

857426091
Strona
Regon 05212699900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Zawodowe Nr 6 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Transportowa 2. Numer telefonu do szkoły to 857426091. Fax: 857426091. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zsz6.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05212699900000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

Powiat białystok ma zarejestrowane 24 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 6153 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół średnich technicznych (256,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 168,32 (18684 wychowanków na 111 placówek).

Mapa