Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Patron 0

Adres Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Klasyków 52/54
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-163
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

228111541
Regon 04000117800027
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek rodziny Maryi

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Klasyków 52/54. Numer tel. do przedszkola to 228111541. Numer fax: 228111541. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04000117800027. Instytucja rejestrująca] dla Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi to gmina.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 80, z czego 35 to uczennice, a 45 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa