Publiczne Przedszkole Galileo


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Galileo

Adres Publiczne Przedszkole Galileo

Starogajowa 66-68
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-047
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Galileo

501670131
Strona
Regon 02195875800000
Organ prowadzący Fundacja Familijny Poznań

Publiczne Przedszkole Galileo mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Starogajowa 66-68. Numer telefonu do przedszkola to 501670131. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Witrynę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.familijny.pl/wroclaw. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 02195875800000. Jednostka rejestracyjna dla Publiczne Przedszkole Galileo to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 125, z czego 61 stanowiły uczennice, a 64 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 8. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa