Gimnazjum Specjalne Nr 153


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 153

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 153

Zakroczymska 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-225
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 01585179800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 153 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Zakroczymska 6. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 01585179800000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 37, z czego 14 to dziewczynki, a 23 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa