Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15

Patron Otton Lipkowski

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15

Zakroczymska 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-225
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15

228313200
Regon 00019357100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 - opis placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 jest placówką edukacyjną, która specjalizuje się w nauczaniu i wychowywaniu dzieci ze słuchowym upośledzeniem. Misją placówki jest zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia dla uczniów, aby umożliwić im rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Ośrodek Nr 15 oferuje specjalistyczne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Nauczyciele i terapeuci pracują z dziećmi w małych grupach, co pozwala na skuteczne wsparcie i monitorowanie postępów w nauce. Placówka posiada nowoczesne zaplecze edukacyjne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają proces nauki i rozwijają umiejętności słuchowe uczniów. Dodatkowo, Ośrodek Nr 15 organizuje różnorodne zajęcia dodatkowe, wycieczki i wyjazdy integracyjne, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności społecznych dzieci. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 - dokładny adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 znajduje się przy ulicy Zakroczymska 6, w Warszawie. Kod pocztowy to 00-225, a placówka mieści się w województwie mazowieckim. Budynek Ośrodka Nr 15 jest łatwo dostępny komunikacją miejską i posiada dogodne połączenia z różnymi częściami miasta. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 - dane kontaktowe Aby skontaktować się z Ośrodkiem Nr 15, można dzwonić pod numer telefonu 228313200 lub faksem pod numer 228313209. Pracownicy placówki są dostępni do rozmowy i udzielenia wszelkich informacji dotyczących rekrutacji, programu nauczania, zajęć dodatkowych oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem Ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 - dodatkowe informacje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 jest placówką publiczną, która działa na podstawie ustawy o systemie oświaty. Ośrodek Nr 15 jest jednostką organizacyjną Miasta na prawach powiatu i podlega nadzorowi kuratorium oświaty. Placówka posiada unikatowy numer identyfikacyjny 00019357100000, który umożliwia identyfikację i rejestrację Ośrodka w systemie oświaty. Ośrodek Nr 15 jest miejscem, gdzie dzieci ze słabosłuchem mogą rozwijać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i budować pozytywne relacje z rówieśnikami i nauczycielami.

Mapa