Specjalny Ośrodek Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Patron "Dom przy Rynku"

Adres Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Rynek Nowego Miasta 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-229
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Wychowawczy

228315033
Regon 00094700100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Wychowawczy mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Rynek Nowego Miasta 4. Numer tel. do placówki to 228315033. Numer faksu: 228315033. Placówka działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy placówki można odwiedzić pod adresem www.mos.waw.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00094700100000.

W placówce pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 4,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa