Miejskie Przedszkole Nr 5 W Hrubieszowie


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 5 W Hrubieszowie

Adres Miejskie Przedszkole Nr 5 W Hrubieszowie

Listopadowa 4
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 5 W Hrubieszowie

846962688
Regon 06070308300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 5 W Hrubieszowie znajduje się w miejscowości Hrubieszów pod adresem Listopadowa 4. Nr tel. do przedszkola to 846962688. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 06070308300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 100, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 46 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,5. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 800 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (42,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Hrubieszów: 5
  • w gminie Hrubieszów: 5
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa