Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Majdanie Wielkim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Majdanie Wielkim

Patron Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Majdanie Wielkim

Majdan Wielki 143
Miejscowość Majdan Wielki
Kod pocztowy 22-440
Gmina Krasnobród
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Majdanie Wielkim

846607168
Strona
Regon 00113443500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Majdanie Wielkim mieści się w miejscowości Majdan Wielki pod adresem Majdan Wielki 143. Numer tel. do szkoły to 846607168. Nr fax: 846607168. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Krasnobród, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.spmajdan.republika.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00113443500000.

Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Majdanie Wielkim uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 89, z czego 39 to uczennice, a 50 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Majdan Wielki: 1
  • w gminie Krasnobród: 3
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa