Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Seweryn Czetwertyński

Adres Gimnazjum

133
Miejscowość Suchowola
Kod pocztowy 21-310
Gmina Wohyń
Powiat radzyński
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

833530350
Regon 03028397700017
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Suchowola pod adresem 133. Numer telefonu do szkoły to 833530350. Faks: 833530350. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Wohyń, powiat radzyński , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 03028397700017.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 42, z czego 28 to dziewczynki, a 14 to gimnazjaliści. Powiat radzyński ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2175 uczniów w powiecie przypada 14 innych gimnazjów (155,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.79-0.26-1.18
2006-1.020.410.83
2007-1.251.83-2.94
2008-7.33-0.37-3.54
2009-6.750.52-1.51
20105.930.534.33
2011-0.812.241.3
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.56-1.08-1.01
2006-6.480.61-2.11
2007-0.770.29-2.08
2008-3.710.53-0.37
2009-2.980.14-0.1
20109.920.795.16
20111.71.081.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa