Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Steklinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Steklinie

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Steklinie

Steklin 15/4
Miejscowość Steklin
Kod pocztowy 87-640
Gmina Czernikowo
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Steklinie

542875124
Strona
Regon 00114241700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Steklinie znajduje się w miejscowości Steklin pod adresem Steklin 15/4. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 542875124. Numer faksu: 542875124. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Czernikowo, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.czernikowo.pl/szkoly. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00114241700000.

Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Steklinie przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 89, z czego 47 to uczennice, a 42 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,67. Powiat toruński ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 8104 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (192,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Steklin: 1
  • w gminie Czernikowo: 6
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa