Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu

Adres Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu

18
Miejscowość Zajeziorze
Kod pocztowy 87-620
Gmina Kikół
Powiat lipnowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu

609516900
Regon 34058366200000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i M

Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu mieści się w miejscowości Zajeziorze pod adresem 18. Telefon do szkoły to 609516900. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Kikół, powiat lipnowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 34058366200000. Instytucja rejestracyjna dla Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu to gmina.

Szkoła Podstawowa W Zajeziorzu edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 39, z czego 19 stanowiły uczennice, a 20 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,18. Powiat lipnowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5350 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (167,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Zajeziorze: 1
  • w gminie Kikół: 5
  • powiat lipnowski: 44
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa