Gimnazjum W Czernikowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czernikowie

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Gimnazjum W Czernikowie

Gimnazjalna 1
Miejscowość Czernikowo
Kod pocztowy 87-640
Gmina Czernikowo
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czernikowie

542889272
Strona
Regon 87119459600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czernikowie mieści się w miejscowości Czernikowo pod adresem Gimnazjalna 1. Nr tel. do gimnazjum to 542889272. Numer faksu: 542889272. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Czernikowo, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimlo.czernikowo.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 87119459600000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 384, z czego 195 to gimnazjalistki, a 189 to chłopcy. Powiat toruński ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 17 innych jednostek gimnazjalnych (182,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.57-1.43-0.57
20060.220.730.22
2007-0.321.15-0.32
2008-0.43-0.02-0.43
200901.630
2010-0.940.38-0.94
2011-1.45-0.7-1.45
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.49-2.7-2.49
2006-3.23-0.26-3.23
2007-0.83-0.24-0.83
2008-0.5-0.21-0.5
2009-3.4-0.99-3.4
2010-0.55-0.24-0.55
2011-1.83-1.75-1.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum