Liceum Ogólnokształcące W Czernikowie


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące W Czernikowie

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Liceum Ogólnokształcące W Czernikowie

Gimnazjalna 1
Miejscowość Czernikowo
Kod pocztowy 87-640
Gmina Czernikowo
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące W Czernikowie

542889272
Strona
Regon 87171413300000
Organ prowadzący Gmina

Liceum Ogólnokształcące W Czernikowie mieści się w miejscowości Czernikowo pod adresem Gimnazjalna 1. Numer telefonu do szkoły to 542889272. Nr faksu: 542889272. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy liceum można odwiedzić pod adresem www.gimlo.czernikowo.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 87171413300000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 58, z czego 37 stanowiły uczennice, a 21 stanowili licealiści. Powiat toruński ma zarejestrowane 7 liceów, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 1115 uczniów w powiecie przypada 7 innych jednostek licealnych (159,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,86 (32129 uczniów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 16 42,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 48,70 % -
język angielski ustny podstawowy 50,30 % -
język polski pisemny podstawowy 16 54,60 % -
język polski ustny podstawowy 16 61,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 42,40 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 5) 168 (z 329)
język angielski pisemny podstawowy 48,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 5) 216 (z 316)
język angielski ustny podstawowy 50,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 5) 182 (z 314)
język polski pisemny podstawowy 54,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 5) 87 (z 330)
język polski ustny podstawowy 61,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 5) 221 (z 329)

Mapa