Przedszkole Publiczne W Czernikowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Czernikowie

Adres Przedszkole Publiczne W Czernikowie

Torunska 35
Miejscowość Czernikowo
Kod pocztowy 87-640
Gmina Czernikowo
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Czernikowie

542875052
Regon 91000468600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Czernikowie mieści się w miejscowości Czernikowo pod adresem Torunska 35. Numer telefonu do przedszkola to 542875052. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Czernikowo, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 91000468600000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 43, z czego 20 to uczennice, a 23 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat toruński ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 734 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (30,58 na placówkę), a średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czernikowo: 2
  • w gminie Czernikowo: 6
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa