Szkoła Podstawowa W Lubince


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lubince

Adres Szkoła Podstawowa W Lubince

11
Miejscowość Lubinka
Kod pocztowy 33-115
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lubince

146750165
Regon 12263936000000
Organ prowadzący Bożena Augustyn

Szkoła Podstawowa W Lubince znajduje się w miejscowości Lubinka pod adresem 11. Nr tel. do szkoły podstawowej to 146750165. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 12263936000000. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa W Lubince to gmina.

Szkoła Podstawowa W Lubince rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 39, z czego 11 stanowiły dziewczynki, a 28 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,25. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lubinka: 1
  • w gminie Pleśna: 8
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa