Przedszkole Samorządowe " Wesołe Krasnale"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe " Wesołe Krasnale"

Adres Przedszkole Samorządowe " Wesołe Krasnale"

Miejscowość Moszczenica
Kod pocztowy 38-321
Gmina Moszczenica
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 00101017600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe " Wesołe Krasnale" mieści się w miejscowości Moszczenica pod adresem . Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Moszczenica, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00101017600000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 99, z czego 54 to uczennice, a 45 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,25. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Moszczenica: 3
  • w gminie Moszczenica: 3
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa