Specjalny Ośrodek Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Patron s. Klara Staszczak OSB

Adres Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Czartoryskich 5
Miejscowość Puławy
Kod pocztowy 24-100
Gmina miasto Puławy
Powiat puławski
Województwo lubelskie
Typ Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Specjalny Ośrodek Wychowawczy

818864607
Regon 00622745000049
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Specjalny Ośrodek Wychowawczy - opis placówki Specjalny Ośrodek Wychowawczy to placówka edukacyjno-wychowawcza, która zajmuje się wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ośrodek oferuje specjalistyczną opiekę, terapię oraz edukację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Misją placówki jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobowości, umiejętności społecznych oraz aktywności uczniów, aby mogli osiągnąć jak największy potencjał. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - dokładny adres Specjalny Ośrodek Wychowawczy znajduje się pod adresem Czartoryskich 5, w miejscowości Puławy, kod pocztowy 24-100, w województwie lubelskim. Placówka jest łatwo dostępna komunikacyjnie, co ułatwia dojazd zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Otoczenie Ośrodka sprzyja spokojnej atmosferze i stymuluje rozwój dzieci i młodzieży. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - dane kontaktowe Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym, można dzwonić pod numer telefonu 818864607 lub wysłać e-mail na adres 818864607. Pracownicy placówki są zawsze gotowi udzielić informacji, odpowiedzieć na pytania oraz umówić na spotkanie z zainteresowanymi osobami. Dzięki szybkiemu i sprawnemu kontaktowi, można łatwo uzyskać potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - dodatkowe informacje Specjalny Ośrodek Wychowawczy posiada numer identyfikacyjny 00622745000049 i jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Jest to placówka niepubliczna, która działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Ośrodek zapewnia wysoki standard opieki i edukacji, dbając o rozwój każdego ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Współpraca z rodzicami oraz specjalistami z różnych dziedzin pozwala na kompleksowe wsparcie uczniów w ich rozwoju.

Mapa