Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Patron Brat Zenon Żebrowski

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

36
Miejscowość Czarnia
Kod pocztowy 07-431
Gmina Czarnia
Powiat ostrołęcki
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

297727061
Strona
Regon 00107401200000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka edukacyjno-wychowawcza, która zajmuje się kształceniem i opieką nad uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ośrodek ten zapewnia kompleksową opiekę oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalistycznej pomocy w procesie nauki i rozwoju. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni znajduje się pod adresem: 36, Czarnia, 7431, ostrołęcki, województwo mazowieckie. Jest to dogodnie położona lokalizacja, która umożliwia łatwy dostęp do placówki zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Czarni, można skorzystać z następujących danych kontaktowych: numer telefonu 297727061 oraz adres e-mail: [email protected]. Dodatkowo, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową placówki, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat oferty edukacyjnej oraz działalności ośrodka: www.soswczarnia.pl. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni jest placówką publiczną, finansowaną przez samorząd województwa. Oznacza to, że działalność ośrodka jest wspierana przez środki publiczne i ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz opieki dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warto podkreślić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni posiada status placówki specjalistycznej, co oznacza, że kadra pedagogiczna oraz terapeutyczna jest wysoko wykwalifikowana i posiada odpowiednie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ośrodek oferuje wsparcie zarówno w zakresie nauki, jak i rozwoju osobistego uczniów, dbając o ich indywidualne potrzeby i umożliwiając rozwijanie swoich zdolności. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni stawia sobie za cel zapewnienie uczniom bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej ich rozwojowi oraz integracji społecznej. Dzięki profesjonalnej opiece oraz wsparciu specjalistów, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń, co pozwala im na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni może być szansą dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na zdobycie nowych umiejętności, rozwijanie swoich pasji oraz nawiązywanie wartościowych relacji z rówieśnikami. Placówka ta stanowi ważne wsparcie dla uczniów i ich rodzin, zapewniając kompleksową opiekę oraz edukację na wysokim poziomie.

Mapa