Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Patron Maria Konopnicka

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zakolejowa 15a
Miejscowość Wyszków
Kod pocztowy 07-200
Gmina Wyszków
Powiat wyszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

297423510
Regon 00020197400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka edukacyjna, która zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ośrodek ten zapewnia specjalistyczną opiekę i wsparcie dla uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia oraz specjalnych metod nauczania. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się przy ulicy Zakolejowej 15a, w miejscowości Wyszków, w województwie mazowieckim. Jest to dogodna lokalizacja, która umożliwia łatwy dostęp do placówki zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców czy opiekunów. Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, można zadzwonić pod numer telefonu 297423510. Jest to również numer faxu, na który można przesłać dokumenty czy inne informacje. Dzięki temu uczniowie i ich rodziny mogą szybko i sprawnie uzyskać potrzebne informacje oraz skonsultować się z pracownikami placówki. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką publiczną, która działa na terenie powiatu ziemskiego. Oznacza to, że jest finansowana przez samorząd lokalny i zapewnia bezpłatne nauczanie dla uczniów z niepełnosprawnościami. Ośrodek ten posiada status szkoły specjalnej, co oznacza, że spełnia określone standardy i wymagania edukacyjne dla tego typu placówek. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pracują wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki temu uczniowie otrzymują kompleksową opiekę i wsparcie w procesie nauki i rozwoju osobistego. Placówka ta oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych uczniów, aby umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Warto podkreślić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności czy specyficznych potrzeb. Placówka ta promuje akceptację, tolerancję i współpracę, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich i integracji społecznej. Podsumowując, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to miejsce, gdzie każde dziecko i młodzież mają szansę na rozwój, wsparcie i zrozumienie. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, specjalistycznym programom nauczania i opiece indywidualnej, uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zdolności, aby osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Mapa