Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Im.marii Grzegorzewskiej W Siedlcach


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im.marii Grzegorzewskiej W Siedlcach

Patron Maria Grzegorzewska

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im.marii Grzegorzewskiej W Siedlcach

Sienkiewicza 20
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im.marii Grzegorzewskiej W Siedlcach

256322625
Regon 00024377700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Im.marii Grzegorzewskiej W Siedlcach mieści się w miejscowości Siedlce pod adresem Sienkiewicza 20. Numer tel. do placówki to 256322625. Fax: 256322625. Placówka działa na obszarze gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.soszw_siedlce.republika.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00024377700000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 65 nauczycieli, z czego 55 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 1,71 nauczyciela. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat siedlce ma zarejestrowane 31 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 531 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek edukacyjnych (17,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siedlce: 32
  • w gminie Siedlce: 32
  • powiat Siedlce: 32
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa