I Liceum Ogólnokształcące Im. B. Prusa W Siedlcach


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. B. Prusa W Siedlcach

Patron Bolesław Prus

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. B. Prusa W Siedlcach

Floriańska 10
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. B. Prusa W Siedlcach

256325588
Regon 00023908900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące Im. B. Prusa W Siedlcach znajduje się w miejscowości Siedlce pod adresem Floriańska 10. Nr tel. do liceum to 256325588. Faks: 256325588. Szkoła licealna znajduje się na terenie gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można odwiedzić pod adresem www.prus.siedlce.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 00023908900000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 759, z czego 491 to wychowanki, a 268 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 79 nauczycieli, z czego 58 na pełen etat oraz 21 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,76. Powiat siedlce ma zarejestrowane 25 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 3622 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek licealnych (144,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Siedlce: 32
  • w gminie Siedlce: 32
  • powiat Siedlce: 32
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 284 64,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 75,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 278 86,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 284 87,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 64,20 % 2 (z 31) 2 (z 31) 2 (z 31) 58 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 75,30 % 2 (z 17) 2 (z 17) 2 (z 17) 73 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 86,90 % 2 (z 31) 2 (z 31) 2 (z 31) 81 (z 767)
matematyka pisemny podstawowy 87,70 % 1 (z 31) 1 (z 31) 1 (z 31) 18 (z 784)

Mapa