Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Siedlcach


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Siedlcach

Adres Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Siedlcach

Asza 2
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Siedlcach

256333164
Strona
Regon 47327908501847
Organ prowadzący AP Edukacja sp z o.o.

Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Siedlcach znajduje się w miejscowości Siedlce pod adresem Asza 2. Numer telefonu do gimnazjum to 256333164. Fax: 256332531. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.apedukacja.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47327908501847. Jednostka rejestracyjna dla Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Siedlcach to gmina.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat siedlce ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2318 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (193,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.373.653.65
2006-2.11-1.65-1.65
20070.22-3.42-3.42
2008-2.95-2.64-2.64
2009-4.12-4.15-4.15
2010-0.51-3.02-3.02
20111.87-2.41-2.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.136.566.56
2006-5.03-0.53-0.53
2007-0.72-1.78-1.78
20080.37-2.49-2.49
2009-0.84-0.91-0.91
2010-0.87-1.23-1.23
20111.28-1.47-1.47

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa