Ap Edukacja - Centrum Szkoleniowe Dla Dorosłych W Siedlcach


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Centrum Szkoleniowe Dla Dorosłych W Siedlcach

Patron AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe dla Dorosłych w Siedlcach

Adres Ap Edukacja - Centrum Szkoleniowe Dla Dorosłych W Siedlcach

Asza 2
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
Uprawnienia publiczna

Telefon Ap Edukacja - Centrum Szkoleniowe Dla Dorosłych W Siedlcach

256333164
Regon 47327908500845
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. zo.o.

Ap Edukacja - Centrum Szkoleniowe Dla Dorosłych W Siedlcach znajduje się w miejscowości Siedlce pod adresem Asza 2. Numer tel. do placówki to 256333164. Numer fax: 256332531. Placówka znajduje się na obszarze gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47327908500845. Jednostka rejestrująca dla Ap Edukacja - Centrum Szkoleniowe Dla Dorosłych W Siedlcach to miasto na prawach powiatu.

Powiat siedlce ma zarejestrowane 31 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 531 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek edukacyjnych (17,13 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Mapa