Miejskie Przedszkole Nr 13 Im. Doroty Gellner


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 13 Im. Doroty Gellner

Patron Dorota Gellner

Adres Miejskie Przedszkole Nr 13 Im. Doroty Gellner

Woszczerowicza 9
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 13 Im. Doroty Gellner

256327309
Regon 14260958000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 13 Im. Doroty Gellner mieści się w miejscowości Siedlce pod adresem Woszczerowicza 9. Numer telefonu do przedszkola to 256327309. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14260958000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 94, z czego 38 stanowiły dziewczynki, a 56 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat siedlce ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1720 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (47,78 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siedlce: 32
  • w gminie Siedlce: 32
  • powiat Siedlce: 32
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa