Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Patron Zofia Sękowska

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Sitkowskiego 1B
Miejscowość Radzyń Podlaski
Kod pocztowy 21-300
Gmina miasto Radzyń Podlaski
Powiat radzyński
Województwo lubelskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

833513009
Regon 00023975800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy znajduje się w miejscowości Radzyń Podlaski pod adresem Sitkowskiego 1B. Numer telefonu do placówki to 833513009. Nr fax: 833527871. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Radzyń Podlaski, powiat radzyński , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem soswradzynpodlaski.republika.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00023975800000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 67 nauczycieli, z czego 51 na cały etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 1,4 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,19. Powiat radzyński ma zarejestrowane 20 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubelskie - 898. Na 210 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek edukacyjnych (10,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,31 (6560 wychowanków na 898 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Radzyń Podlaski: 8
  • w gminie Radzyń Podlaski: 8
  • powiat radzyński: 40
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa