Punkt Przedszkolny "jagódki"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Jagódki"

Adres Punkt Przedszkolny "Jagódki"

39
Miejscowość Rusinów
Kod pocztowy 66-200
Gmina Świebodzin
Powiat świebodziński
Województwo lubuskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny "Jagódki"

684754623
Regon 08106936500000
Organ prowadzący Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami"

Punkt Przedszkolny "jagódki" mieści się w miejscowości Rusinów pod adresem 39. Numer tel. do przedszkola to 684754623. Nr fax: 684754623. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Świebodzin, powiat świebodziński , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.lgddzn.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 08106936500000. Organ rejestrujący dla Punkt Przedszkolny "jagódki" to gmina.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat świebodziński ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1010 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (53,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Mapa