Publiczne Gimnazjum Nr 23 W Radomiu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 23 W Radomiu

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 23 W Radomiu

Kilińskiego 25
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 23 W Radomiu

483632396
Strona
Regon 67275246100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 23 W Radomiu znajduje się w miejscowości Radom pod adresem Kilińskiego 25. Numer telefonu do szkoły to 483632396. Numer fax: 483622052. Gimnazjum działa na obszarze gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.kochanowski.radom.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 67275246100000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 235, z czego 137 to dziewczynki, a 98 to chłopcy. Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych jednostek gimnazjalnych (214,5 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200519.620.180.18
200617.02-0.51-0.51
20074.3700
20084.510.290.29
200922.37-0.95-0.95
20107.130.940.94
201127.48-0.23-0.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.67-1.23-1.23
20067.30.860.86
20076.280.980.98
200825.650.670.67
200928.910.340.34
20106.95-1.14-1.14
201130.14-0.22-0.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa