Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Radomiu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Radomiu

Adres Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Radomiu

Traugutta 44
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Radomiu

483623664
Regon 29057181201226
Organ prowadzący Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Radomiu mieści się w miejscowości Radom pod adresem Traugutta 44. Nr tel. do szkoły to 483623664. Nr fax: 483623664. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.twp-gim.radom.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 29057181201226. Instytucja rejestracyjna dla Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Radomiu to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek gimnazjalnych (214,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa