Publiczne Gimnazjum Nr 13 Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Radomiu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 13 Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Radomiu

Patron im. Polskich Noblistów

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 13 Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Radomiu

25 Czerwca 79
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 13 Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Radomiu

483631895
Strona
Regon 67195687100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 13 Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Radomiu znajduje się w miejscowości Radom pod adresem 25 Czerwca 79. Telefon do szkoły to 483631895. Numer fax: 483631895. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.pg13-radom.webpark.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 67195687100000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 806, z czego 429 stanowiły uczennice, a 377 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 82 nauczycieli, z czego 65 na cały etat oraz 17 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,82. Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych jednostek gimnazjalnych (214,5 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Radom: 70
  • w gminie Radom: 70
  • powiat Radom: 70
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa