Europejskie Gimnazjum Językowe Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Unii Europejskiej W Radomiu


Najważniejsze informacje - Europejskie Gimnazjum Językowe Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Unii Europejskiej W Radomiu

Adres Europejskie Gimnazjum Językowe Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Unii Europejskiej W Radomiu

Sienkiewicza 8
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Europejskie Gimnazjum Językowe Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Unii Europejskiej W Radomiu

483635075
Strona
Regon 14053774000034
Organ prowadzący Anna Maciejewska

Europejskie Gimnazjum Językowe Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Unii Europejskiej W Radomiu mieści się w miejscowości Radom pod adresem Sienkiewicza 8. Numer telefonu do szkoły to 483635075. Nr fax: 483635075. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum.radom.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 14053774000034. Jednostka rejestrująca dla Europejskie Gimnazjum Językowe Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Unii Europejskiej W Radomiu to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek gimnazjalnych (214,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
201110.81-0.23-0.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
201110.81-0.22-0.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa