Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych

Kelles-Krauza 36
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych

483400751
Regon 14627838600000
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Radom pod adresem Kelles-Krauza 36. Numer telefonu do gimnazjum to 483400751. Fax: 483400752. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 14627838600000. Instytucja rejestrująca] dla Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół gimnazjalnych (214,5 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa