Niepubliczne Gimnazjum W Radomiu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum W Radomiu

Patron Juliusz Słowacki

Adres Niepubliczne Gimnazjum W Radomiu

Warszawska 3
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum W Radomiu

483641991
Regon 67300253200020
Organ prowadzący "Sami dla Siebie"

Niepubliczne Gimnazjum W Radomiu mieści się w miejscowości Radom pod adresem Warszawska 3. Numer telefonu do gimnazjum to 483641991. Nr fax: 483641991. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www gimnazjum można znaleźć pod adresem www.zsn-radom.internetdsl.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67300253200020. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum W Radomiu to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat radom ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6435 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół gimnazjalnych (214,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.380.180.18
2006-3.61-0.51-0.51
2007-4.7500
2008-5.170.290.29
2009-8.26-0.95-0.95
2010-2.980.940.94
2011-9.56-0.23-0.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.15-1.23-1.23
2006-3.430.860.86
2007-4.170.980.98
2008-1.220.670.67
20093.80.340.34
2010-12.94-1.14-1.14
2011-8.81-0.22-0.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa