Gimnazjum Dla Dorosłych "żak"


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak"

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak"

Piłsudskiego 36
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak"

412539417
Strona
Regon 26062779500000
Organ prowadzący CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK Sp. z o.o.

Gimnazjum Dla Dorosłych "żak" mieści się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem Piłsudskiego 36. Telefon do gimnazjum to 412539417. Nr faksu: 412539417. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zak.edu.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 26062779500000. Organ rejestrujący dla Gimnazjum Dla Dorosłych "żak" to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat skarżyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2056 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (137,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Mapa