Niepubliczne Gimnazjum Z Klasami Przysposabiającymi Do Pracy


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Z Klasami Przysposabiającymi Do Pracy

Adres Niepubliczne Gimnazjum Z Klasami Przysposabiającymi Do Pracy

SOKOLA 38
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Z Klasami Przysposabiającymi Do Pracy

412525218
Regon 29130786200146
Organ prowadzący Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji

Niepubliczne Gimnazjum Z Klasami Przysposabiającymi Do Pracy znajduje się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem SOKOLA 38. Telefon do gimnazjum to 412525218. Numer faksu: 412525218. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 29130786200146. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum Z Klasami Przysposabiającymi Do Pracy to gmina.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat skarżyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2056 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (137,07 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-22.5-1.92-3.26
2006-26.49-2.3-4.38
2007-24.12-2.14-4.66
2008-22.54-3.31-6.22
2009-32.08-2.62-5.83
201015.90.7-0.58
201114.8-2.2-4.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-26.17-4.77-5.94
2006-26.35-2.96-5.23
2007-21.72-3.23-5.26
2008-20.69-3.13-4.89
2009-25.04-0.42-1.7
2010-20.532.762.06
2011-21.6-1.42-2.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum