Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im. Jana Sebastiana Bacha W Grajewie


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im. Jana Sebastiana Bacha W Grajewie

Patron Jan Sebastian Bach

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im. Jana Sebastiana Bacha W Grajewie

dra T. Nowickiego 5
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im. Jana Sebastiana Bacha W Grajewie

862722582
Regon 00092901000000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im. Jana Sebastiana Bacha W Grajewie znajduje się w miejscowości Grajewo pod adresem dra T. Nowickiego 5. Numer telefonu do placówki to 862722582. Fax: 862722119. Placówka znajduje się na terytorium gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem psmgrajewo.com.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00092901000000.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 114, z czego 67 stanowiły kursantki, a 47 stanowili kursanci. W placówce pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,27. Powiat grajewski ma zarejestrowane 21 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podlaskie - 565. Na 181 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek edukacyjnych (8,62 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 5,89 (3327 kursantów na 565 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Grajewo: 5
  • w gminie Grajewo: 5
  • powiat grajewski: 23
  • województwo podlaskie: 499

Mapa