Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostkach

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostkach

1-Maja 19
Miejscowość Prostki
Kod pocztowy 19-335
Gmina Prostki
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostkach

876112015
Strona
Regon 00063701600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostkach mieści się w miejscowości Prostki pod adresem 1-Maja 19. Nr tel. do szkoły podstawowej to 876112015. Numer faksu: 876112015. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Prostki, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp.prostki.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00063701600000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostkach uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 270, z czego 134 stanowiły dziewczynki, a 136 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 11,5. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Prostki: 3
  • w gminie Prostki: 5
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa