Gimnazjum W Rychlikach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Rychlikach

Adres Gimnazjum W Rychlikach

34
Miejscowość Rychliki
Kod pocztowy 14-411
Gmina Rychliki
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 17077038700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Rychlikach znajduje się w miejscowości Rychliki pod adresem 34. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Rychliki, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 17077038700000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 114, z czego 60 to gimnazjalistki, a 54 stanowili chłopcy. Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół gimnazjalnych (164,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.28-3.88-6.28
2006-8.35-1.95-8.35
2007-7.75-3.9-7.75
2008-0.56-1.58-0.56
2009-8.17-3.6-8.17
2010-4.68-2.99-4.68
2011-6.36-2.93-6.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.55-2.89-5.55
2006-8.75-2.99-8.75
2007-5.31-3.79-5.31
2008-4.4-4.2-4.4
2009-9.87-4.86-9.87
2010-2.89-3.56-2.89
2011-8.33-3.08-8.33

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa