Szkoła Podstawa W Bartach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawa W Bartach

Patron Maria Zientara Malewska

Adres Szkoła Podstawa W Bartach

23
Miejscowość Barty
Kod pocztowy 14-230
Gmina Zalewo
Powiat iławski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawa W Bartach

897584054
Strona
Regon 00120935700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawa W Bartach znajduje się w miejscowości Barty pod adresem 23. Numer telefonu do szkoły to 897584054. Nr faksu: 897584054. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Zalewo, powiat iławski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły odwiedzimy pod adresem www.spbarty.republika.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00120935700000.

Szkoła Podstawa W Bartach przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 96, z czego 46 stanowiły uczennice, a 50 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,33. Powiat iławski ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6721 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (176,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Barty: 1
  • w gminie Zalewo: 1
  • powiat iławski: 40
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa