Te


Najważniejsze informacje - Te

Adres Te

Wojska Polskiego 36
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Te

552483129
Strona
Regon 17099028400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Te znajduje się w miejscowości Pasłęk pod adresem Wojska Polskiego 36. Numer tel. do technikum to 552483129. Numer faksu: 556495000. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zseit.paslek.edu.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 17099028400000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczących się w placówce to 46, z czego 29 stanowiły słuchaczki, a 17 to uczniowie. Powiat elbląski ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 216 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół średnich o profilu technicznym (54 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 170,28 (21626 wychowanków na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr