Przedszkole Specjalne Nr 11 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Specjalne Nr 11 W Lublinie

Adres Przedszkole Specjalne Nr 11 W Lublinie

Młodej Polski 30
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-863
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Specjalne Nr 11 W Lublinie

817410933
Regon 43042722800013
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Specjalne Nr 11 W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Młodej Polski 30. Telefon do przedszkola to 817410933. Nr fax: 814420576. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 43042722800013.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 53, z czego 14 to uczennice, a 39 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 45 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,85 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,75. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa