Przedszkole Nr 56 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 56 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 56 W Lublinie

Kurantowa 3
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-838
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 56 W Lublinie

817413196
Regon 43103075700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 56 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Kurantowa 3. Nr tel. do przedszkola to 817413196. Fax: 817413196. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 43103075700000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 155, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 83 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,67. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa