Prywatne Przedszkle Artystyczno-językowe "niezapominajka"


Najważniejsze informacje - Prywatne Przedszkle Artystyczno-Językowe "Niezapominajka"

Adres Prywatne Przedszkle Artystyczno-Językowe "Niezapominajka"

MLODEJ POLSKI 10
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-863
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Prywatne Przedszkle Artystyczno-Językowe "Niezapominajka"

817406521
Regon 06016523700000
Organ prowadzący ELŻBIETA CHARECKA DARIA GAJAK

Prywatne Przedszkle Artystyczno-językowe "niezapominajka" znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem MLODEJ POLSKI 10. Numer telefonu do przedszkola to 817406521. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 06016523700000. Instytucja rejestrująca] dla Prywatne Przedszkle Artystyczno-językowe "niezapominajka" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Mapa