Przedszkole Nr 2 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 2 W Lublinie

Lawinowa 7
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-863
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2 W Lublinie

817412285
Regon 43103033200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Lawinowa 7. Numer telefonu do przedszkola to 817412285. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43103033200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 169, z czego 80 stanowiły uczennice, a 89 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,33. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa