Przedszkole Nr 70 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 70 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 70 W Lublinie

Smyczkowa 2
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-844
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 70 W Lublinie

817418813
Regon 43103084600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 70 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Smyczkowa 2. Numer telefonu do przedszkola to 817418813. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 43103084600000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 153, z czego 64 stanowiły dziewczynki, a 89 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3,2. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa