Przedszkole Nr 58 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 58 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 58 W Lublinie

Radzyńska 16
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-850
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 58 W Lublinie

817413007
Regon 43103077000017
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 58 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Radzyńska 16. Telefon do przedszkola to 817413007. Nr fax: 817413007. Przedszkole mieści się na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43103077000017.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 143, z czego 72 to dziewczynki, a 71 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,67. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa