Przedszkole Samorządowe Nr 83 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 83 W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 83 W Białymstoku

Strażacka 25
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-687
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 83 W Białymstoku

856531779
Strona
Regon 20035148900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 83 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Strażacka 25. Nr tel. do przedszkola to 856531779. Nr faksu: 856620106. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola można znaleźć pod adresem http://www.sp16.bialystok.pl/przedszkole/. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 20035148900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 100, z czego 43 to dziewczynki, a 57 to uczniowie. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa