Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Patron Krół Maciuś Pierwszy

Adres Przedszkole Samorządowe

Jana Pawła II 16
Miejscowość Gąbin
Kod pocztowy 09-530
Gmina Gąbin
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

242771027
Regon 00090362400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe mieści się w miejscowości Gąbin pod adresem Jana Pawła II 16. Numer tel. do przedszkola to 242771027. Fax: 242771027. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Gąbin, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00090362400000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 167, z czego 82 stanowiły uczennice, a 85 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 10. Powiat płocki ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1825 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (76,04 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gąbin: 4
  • w gminie Gąbin: 11
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa